#121312
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

חשיבות המקצר המקומי (שנקרא גם מקצר לבטח) הוא למנוע אפשרות הופעת מתח באזור העבודה.

מתח יכול להופיע בשל סגירה שגויה של המנתק בתה”ר או בקו וכן בשל מתח מושרה שנגרם מקרב המוליכים למוליכי רשת החשמל הארצית.

בקווים המנותקים מופיעים מתחים שיכולים להגיע לערכי של מספר kV.