#121315
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. כל בעל רשיון חשמלאי רשאי לחבר מפסק שנפסק אם קיים חיווי ברור שהמפסק נפסק מזרם יתר או מהפסקה שגויה (כמו לחיצה על לחצן חירום). אם המפסק נפסק בשל קצר, אין לאיש היתר לחבר את המפסק ללא בדיקה ותיקון של הקצר. במפסק עם הגנות LSI קיימת כמעט תמיד האפשרות לחבר סוללה או שקיים צג המאפשר זיהוי סיבת ההפסקה.
  2. אין מניעה שחשמלאי מוסמך יבצע קריאת מונה גם בחדר מתח גבוה בתנאי שהוא מכיר את המגבלות להתקרבות ללוחות מתח גבוה ומאיזה צדדים מותר/אסור להמצא בקרבתם