#121317
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הגנת  DGPT מאפשרת  התרעה בטמפרטורת יתר, או בירידת מפלס השמן. ההגנה תגרום להפסקת השנאי בעת לחץ גזים פנימיים, או טמפרטורה מסוכנת.

הגנה זו יכולה לפעול רק בשנאי אטום. בשנאי עם מיכל התפשטות מתקינים ממסר בוכהולץ ומערכת מידת טמפרטורה.