#121328
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

למיטב הבנתי כן!.

בעקרון אם ההגנה בפני קצר מסוגלת להגן עד לסוף המעגל גם זה קביל.

למשל מפסק אלקטרוני או מפסק פחת שמגנים על מתקן שזרם הקצר בו קטן ואינו מסוגל לגרום להפסקתם של מפסקים בעלי הגנות תרמו-מגנטיות.