#121333
Samy
משתתף

סליחה על הבורות 

אך לא הבנתי 

האם נדרש תקן 20 עבור גופי תאורה במשרד , מקום ציבורי בית ספר ועוד 

או שאפשר להתספיק במוצר בעל תקן ישראלי או אירופי 

בתודה מראש 

סמי רז