#121335
alaa khalel
משתתף

ועוד משהו שלא ברור לי , אם המערכת האל פסק מבודדת גלוונית מההזנה מכל סיבה כלשהי (בוא נניח בגלל מערכת החלפה 4 קוטבית בהזנה )  ואני רוצה ליישם במוצא המערכת את אחת משלושת האפשרויות להגנה מפני התחשמלות לפי חוק החשמל (אלקטרודה , שנאי מבדל לצרכן יחיד , זינת צפה) ואני בחרתי להשתמש בשנאי מבדל או זינת צפה , השאלה האם אני צריך  להתקין שני שנאים אחד במבוא כדי לבודד את המערכת מההזנה ואחד במוצא כדי ליישם שיטת הגנה או שאני מפספס פה משהו? 

תודה מראש לעונים