#121338
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אנא בדוק מתחים בין המוצא והאדמה של מערכת האל-פסק.

אם היא צפה ומחובר צרכן יחיד אפשר לישם הפרד מגן.

אם היא צפה ומחוברים צרכנים רבים יש להתקין משגוח.

אם היא מוארקת (המתח בין האפס והארקה שווה לאפס) אזי כנראה שהפרידו בין ההזנה למבוא לבין המוצא משיקולים שונים וביניהם מניעת הפרעות לצרכן שבמוצא.