#121518
Adnan
משתתף

היי,

הנתון הכי חשוב בהיבט הזה הוא U0/U.

 

ה U0 מתייחס למתח המירבי בין מוליך לאדמה – תלוי בשיטת האספקה, אם אתה בזינה צפה, זה חייב להיות שווה לערך שלוב של הרשת, אם אתה בשיטה מוארקת בקשיחות ניתן להסתפק בערך יותר גבוה מהערך הפאזי.

ה U – מתייחס לערך השלוב של הרשת והכבל בכל מקרה חייב להתאים לערך זה.

אפשר לקחת מקדמי בטחון לתרחישים דוגמת עליית מתח שיכולה להיות מהרבה סיבות, ביניהם גם בזמן קצר.

בכל אופן, הפרמטר UM תמיד יהיה גבוה או שווה ערך ל U, כך שלא תיתכן שגיאת בבחירת הכבל אם שני הפרמטרים ה U0/U נבחר בצורה מתאימה.

בהצלחה