#121527
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

1. המנוע פעל כשקיבל בפועל שתי פאזות.

2. קרוב לודאי שהמנוע נשרף, מה שאינו ברור מדוע הגנות זרם יתר לא פעלו.

3. תוכל לבדוק התנגדות בידוד באמצעות מד התנגדות בידוד והתנגדות סלילים באמצעות מיקרואוהם מטר כדי לאבחן את התקלה במנוע.