#121533
avihay10
משתתף

תודה על התשובה ,

בפרק מתח נמוך מאוד תקנה 64 ב’

במתקן כאמור מותר לחבר גופי מתכת של ציוד סוג 3 עם גופי מתכת של ציוד שמוזן ממתח נמוך.

השאלה נבעה מהתקנה הזו.

להבנתי ממך אין לחבר הארקה , בתקנה כתוב שמותר, מאוד מבלבל.

תודה.