#121536
luz
משתתף

אריאל שלום,

מתקן מוגן ע”י מפסק מגן כהגנה בלעדית (משולב במפסק הראשי, או לחילופין שנאי זרם מסכם וממסר זליגה).

במתקן מנועים גדולים וצרכנים קטנים (מעגלי שירות).

 

קווים (הזנות ללוחות משנה) לא מצריכים ניתוק אפס ע”י הפחת.

מעגלים סופיים המוזנים ישירות מהלוח הראשי:

  1. צרכנים גדולים (מנועים) – אמנם ההגנה מחשמול היא מפסק הפחת הראשי, אך למנועים אין מוליך אפס, ולכן לא מצריכים ניתוק אפס ע”י הפחת.
  2. הצרכנים הקטנים (מעגלי שירות) – מוגנים ע”י מפסקי פחת נוספים לזרם דלף של 30mA, או לחילופין מוגנים מפני חשמול ע”י המבטח שלהם (זרם התקלה יפסיק את המא”ז של המעגל בתוך 5 שניות).

להבנתי, במתקן כזה המפסק הראשי המשולב פחת יכול להיות תלת קטבי.

אשמח לאישור/תיקון, בתודה