#121537
arand
משתתף

לקחתי את ההמלצה לבצע התקנה של לוח משני תלת פאזי, בגלל שכבר יש לי חוטים של 2.5mm2 כרגע אני חושב להתקין מא”ז ראשי תלת פאזי בלוח הראשי של 16A כי החוטים הקיימים הם 2.5. בלוח המשנה להתקין פחת וכל המא”ז האחרים יהיו 10A יש שם תאורה, שקעי שירות, ו 2 שקעי כוח למזגנים קטנים שרשום אליהם על ידי היצרן מא”ז 10A. 

בנוסף אני רוצה להניח שם את הבוילר חדש בדקתי הוא לוקח 11.5A רציף, וכדי שיהיה סלקטביות בזרם, אני יתקין לו מא”ז של 13A, על הכבלים של 2.5 חדשים, במקום מא”ז של 16A כי הראשי הוא 16A.

האם התכנון נכון?

חייב לציון זה הגדלה עצמית ראשונה שלי

 

תודה רבה רבה