#121551
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. ציינת את ההבדלים העקריים.
  2. הבדל נוסף נעוץ ברשיון ההתחלתי שאותו מקבל הבוגר בסיום לימודיו. הנדסאי חשמל מקבל רשיון מוסמך בעוד שטכנאי מקבל רשיון התחלתי של מעשי ולכן קצב התקדמותו ברשיונות איטי יותר ומאפשר לו פחות אפשרויות תעסוקה בסיום לימודיו.
  3. איני ממליץ ללמוד במסלול טכנאי חשמל.