#121555
timor12
משתתף

תודה על התשובה
מדוע אינך ממליץ על טכנאי?זה פשוט מסלול יותר נוח כי לומדים רק פעמיים בשבוע בערב בלי שישי והשלמה של שנה להנדסאי שחוזרים על 2 מבחני מהט ומרחיבים את הפרויקט גמר.