#121565
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מכשיר בעל בידוד כפול או בידוד מגן נושא עליו את הסימן של ריבוע בתוך ריבוע.<br />
ציוד זה נבנה באופן שגם אם מתרחשת תקלה, לא יכול להופיע מתח על כל חלק של הציוד שניתן למגע.<br />
על פי רוב בנויים החלקים החיצוניים מחומר מבודד. במקרה של מכשיר הכולל מנוע חשמלי, החיבור בין המנוע והחלק המתכתי של המכשיר (כמו במקדחה, מכונת גילוח וכלים עבודה או מכשירים ביתיים חשמליים אחרים) מתבצע באמצעות ציר או גלגלי שיניים מחומר מבודד.

אסור להאריק ציוד בעל בידוד מגן (מסוג II) וגם כבל ההזנה חייב להיות דו פיני בלבד.<br />
הבידוד של מכשיר מסוג II הינו האמצעי היחידי להגנת המשתמש. אי לכך אסור להשתמש במכשיר כזה אם בידודו נפגע מכנית, עקב רטיבות, אבק מוליך או כל סיבה אחרת.

לא מפרקים את מוליך או פין ההארקה, המכשיר חייב להגיע עם תקע דו פיני וכבל יצוקים זה לזה.

כמו שכתבת הארקה עלולה להיות מחושמלת ומכשיר בעל בידוד כפול אינו יכול לחשמל. מדוע לגרום סיכון למשתמשים במכשיר שאינו יכול לחשמלם?