#121567
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין מניעה להעביר דרך תיבת הסתעפות יותר ממעגל אחד, בתנאי  שהאבזרים יופרדו  ביניהם במחיצות העשויות חומר מבדד; מחיצה כאמור יכול שתהיה קבועה או ניתנת להוצאה באמצעות כלי עבודה בלבד;