#121572
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מתקני זרם ישר דורשים תשומת לב מיוחדת.

לא ניתן לנתק מכשירים תחת עומס או באמצעות תקע ושקע.

במקרה של ניתוק כזה נגרם כא”מ נגדי בשל קצב שינוי הזרם וצפוי לשרוף את יציאת הספק המזין. יש להפסיק ראשית את הצרכן באמצעות מפסק מתאים (רצוי קודם להפסיק את מקור הזינה) וכן להתקין סופרסור מסוג ואריסטור או דיודה בממתח הפוך במקביל ליציאת הספק למניעת זרם חוזר.