#121580
phl
משתתף

החובה להתקין מחיצה בין שני המעגלים זה רק אם זו תיבת הסתעפות (עם חיבורים בין חוטים) או גם אם זו תיבת מעבר (חוט נכנס ויוצא בלי חיבורים)?

תודה