#121598
Eladi
משתתף

תודה אריאל. 

אבל לפי ההוראות מדובר במונה ל 30 אמפר.

כמו”כ גם על מונים תלת פאזים מופיע כיתוב דומה ומדובר במונים רגילים ללוח שמותקנים ללא שנאי זרם כמו שמצורף בתמונה הנוספת שאני מצרף.