#121600
michael80
משתתף

טימור ערב טוב,<br />
אוסיף לתשובתו של אריאל על כך שטכנאי חשמל והנדסאי חשמל זה למעשה אותם הלימודים,ההבדל הוא פחות שאלה במה”ט.<br />
לאחר מכן,המבחן רישיונות או הועדה לקראת קבלת רישיון טנאי היא למעשה אותו הדבר כמו רישיון חשמלאי הנדסאי,הציפיה שידע יהיה באותה הרמה (לעומת ההבדל בין הנדסאי למהנדס,שהוא לא צריך לדעת מתח גבוה לבחינה)