#121614
phl
משתתף

שלום,

התקנה כזו יכולה להיות בהוספת מעגל במתקן ישן בצינור של מעגל אחר, בהתאם למגבלות שבחוק (כשאין אפשרות אחרת, ובהתאמה לקוטר הצינור והמוליכים).

בסיטואציה כזו יצא לי להעביר מוליכים בקו שיש לו קופסאות חיבורים באמצע, אך נכנסתי ויצאתי לקופסא עם חוט שלם בלי חיבורים. השאלה אם גם אז חייבים מחיצה.