#121620
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אי שם בשנות ה-90 שינו את ההגדרה.

איני יכול להצביע על נקודת השינוי וגם בירור בחברת החשמל לא הועיל לפתרון הסוגיה הנ”ל.

נראה לי שהדבר ארע בשל הרצון להיות דומים למדינו רבות בעולם.