#121625
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אני מניח שכוונתך ל- פס שקעים –  PDU – המספק חלוקת מתח חשמל בצורה פשוטה ואמינה תוך הגנה על מעגל מסועף עבור כל ההתקנים בארון השרתים. 

הפס משמש לחיבור השרתים לחשמל כאשר קיימים גם: פס שקעים מנוטר – Metered PDU – המספק חלוקת מתח חשמל בצורה פשוטה ואמינה עם יכולת למדידת צריכת החשמל ותצוגה על גבי הרשת. ניטור מקומי המאפשר לאנשי ה IT לאמת את עומסי החשמל ברמת המעגל או הפאזה. עמידים בתנאי טמפרטורה גבוהים במיוחד ומהמובילים בתעשייה. או

פס שקעים מנוהל – Switched PDU – עם יכולת שליטה מרחוק כולל אפשרות לכיבוי והדלקה של פס השקעים On/Off/Reboot וקבלת נתוני צריכת מתח שונים. ניתן לקבל פסי שקעים ברמות צריכה שונות 16/32 אמפר וכמויות משתנות של יציאות C13/C19. כמו כן, מוצעים דגמים בגדלים של 1U או Zero. בד”כ ניתן להוסיף חיישני טמפרטורה/לחות/הצפה.

או פסי שקעים מנוהלים לכל שקע – מאפשרים גם ניטור סביבתי באמצעות ממשק הרשת כדי להציג רמות מתח חשמל, טמפרטורה ולחות. ניתן אף לקבל התראות מבוססות SNMP ודוא”ל כאשר התנאים חורגים מספים מוגדרים.

פסים אלה נדרשים בהתאם למשימות ולהגדרות המתכננים.