#121671
meirfrom
משתתף

שלום רב אריאל,

קודם כל תודה רבה על כל המידע המחכים

אני מבצע כרגע תשתית במוסד ציבור ובין היתר מרכיב מאות מטרים של תעלות רשת הן למתח נמוך והן לנמוך מאוד,

קיבלתי הוראה מהמהנדס שנותן פיקוח על נושא החשמל להאריק כל רשת (3 מטר ואף פחות מכך כשחותכים) עם מהדק קנדי כדי שיהיה מוארק ומאותה סיבה אין צורך להאריק תעלות למתח נמוך מאוד ואולי אפילו אסור כדי לא לגרום לזרם דלף לעבור דרך ההארקה של תעלות אלו,

לפי ההסבר שלך לכאורה ניתן להאריק רק מקצה הרשת ועד לפס ההשוואה וכן להאריק את תעלות למתך נמוך מאוד כי זה גוף מתכת

אשמח להבהרה

תודה מראש