#121681
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. קיימת אי הבנה של ההנחיה. ההנחיה אינה מגדירה שאין לבדוק את עמדת הטעינה אלא יש לבדוק את תשתית החשמל ואת התקינות של הפרמטרים הבאים: רציפות הארקה, התנגדות בידוד, פעולת ההגנות, עכבת לולאת התקלה, תשתית החשמל. אין צורך לבדוק את האביזרים הפנימיים, את מערכת החיוב ולפתוח את העמדה.
  2. הבדיקה צריכה להיות דומה לבדיקת לוח חשמל שגם לו יש תקן ובכל זאת מבוצעות אותן בדיקות ובכללן בדיקת זמני התגובה של מפסקי הפחת.
  3. הבדיקות תתבצענה על ידי בודק חשמל בעל רשיון מתאים לזרם העמדה!