#121682
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. נכון כל תעלה או סולם כבלים יש לחבר לפה”פ באמצעות מוליך חיבור בשטח חתך 10 ממ”ר לצורך השוואת פוטנציאלים.
  2. מאחר ועל פי רוב סולם או תעלה אינם רציפים, יש צורך לחבר את המוליך לכל מקטע שלהם. ולכן מקובל להניח מוליך חשוף בשטח חתך 10 ממ”ר לפחות לאורך הסולם או התעלה ולחבר כל אחד מהמקטעים למוליך זה באמצעות מחבר מתאים.
  3. שירות מתכתי רציף, כמו למשל צינור מים, פיר מתכתי של מעלית, צינור אוויר דחוס וכד’ יש לחבר לפה”פ בנקודה אחת.