#121697
evgenima
משתתף

שלום רב.

שאילה. האם היה שינוי כל שהוא בתקינה של אטמור.

כי הוא נמכר בתצורה הישנה, בהספק 5.5kw לדגם 500 לדוגמה. נמכר עם כל האביזרים למקלחת עם מפסק על המכשיר עצמו, (כל זה לא מאפשר להתקינו מחוץ למקלחת) ולפי הוראות התקנה מותקן באזור 1.

איך זה יתכן?

הוראות התקנה מצורפות בקובץ.