#121704
michael80
משתתף

ויקטור שלום,<br />
ראשית כל,אם יש אפשרות לאיפוס אז עדיף לאפס,לפני שאתה מתקין פחת כהגנה בלעדית אתה חייב להוכיח שעשית הכל על מנת להגיע לערך עכבת לולאה מתאימה.<br />
דבר שני,בשביל לאפס,אתה חייב הארקת יסוד למבנה או לחילופין יש למבנה אלקטרודה מקומית עם השוואת פוטנציאלים כנדרש בפרק “הארקות יסוד”.<br />
כמובן שביצוע האיפוס יש לעשות לאחר אישור של בעל הרשת (חח”י)