#121719
Adnan
משתתף

שלום,

כן, כושר ההעמסה של פסי הצבירה ויכולת פיזור החום בלוח צריכים להתאים להספק של 25 ממירים.

כדי לחבר בצורה נכונה את המתקן תצטרך לחבר את ממירי האגירה למעגל ייעודי שיוזן ישירות מפ”צ ולא מתחת למפסק של ממיר ON GRID רגיל, צורה יותר נכונה מבחינה תפעולית ובנוסף עונה על הסטנדרטים.