#121724
alex210
משתתף

אוקי, אני יודע שזאת הצורה הנכונה אבל יש לי בעית מקום באתר כי לוח של 25 מפסקים גדול ולא נכנס לתחנת השנאה.

האם אני יכול נכון שזה לא הכי נכון לעשות אבל לחבר ממיר אגירה וממיר ON GRID לאותו מפסק.

בכל מקרה עזרת לי משש לאתרים הבאים תודה רבה