#121725
shahar2425
משתתף

בס”ד

קודם כל , תודה רבה אריאל על המענה המהיר.

אשמח להסבר/מקור, מדוע אני יכול לשים תריס מגן פחות ממטר במעבדת מחשבים, כשבחוק החשמל כתוב במפורש שלא ניתן.

(תקנות החשמל, מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט, פרק ב’, ס’ 18 (ג))

תודה רבה!