#121732
shlomi1
משתתף

שלום רב 

האם מותר להתקין בגובה לדוגמה 80 ס”מ שקע מוגן תריס בכיתת לימוד של תלמידי תיכון ?

כי בחוק מדובר על גיל חינוך חובה שלהבתי מדובר על גני ילדים

תודה.