#121740
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן צודק לחלוטין.

בדיקות תקינות ההארקה, התנגדות בידוד, עכבת לולאת התקלה ופעולת מפסק המגן, מחייבות שימוש במחבר מתאים לשקע הטעינה שמאפשר את הבדיקות הללו.