#121742
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אני מניח שהטעינה היא חד פאזית.

במקרה כזה, אפשר להשתמש בהתקן טעינה (לא נדרשת עמדת טעינה) שתהיה ניזונה משקע ישראלי בזרם מרבי של 10 אמפר.

בית התקע חייב להיות כמובן מוגן באמצעות מפסק פחת מסוג A או F (עדיף) והתקן הטעינה חייב לכלול כמובן מערכת למניעת זליגת זרם ישר העולה על 6mA.