#121754
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הערך של 2.2 אום הוא ערך גבול עליון ואמור להימדד בנקודה המרוחקת ביותר במעגל הניזון ממא”ז 16 אמפר.

אם יש בלוח מעגלים בזרם נקוב גדול יותר נדרשת עכבת לולאת תקלה נמוכה יותר בהתאם לטבלה המצ”ב.

עליך לשפר את ההארקה לערך כזה שעכבה הנמדדת בלוח  תהיה נמוכה מ- 1.8 אום.