#121757
Eton
משתתף

עברו כבר המון שנים מאז  המצגות של אריאל הוצגו בפניי ואריאל הדגיש 

מה שזכור לי שמאז ומקובע עדיין במוחי 

 

אופיין B בין 3In-5In (ב-3 אסור לו להפסיק ב-5 חייב להפסיק מיידית תוך 5 שניות )<br />
אופיין C בין 5In-10In( ב5 אסור וב10 חייב בשימוט תוך 5 שניות )

במהלך השנים נקבע מן כלל אצבע שאופין c יש לחשב לפי 6.6 שמייצר את הערך 2.2 .

עברו כבר שנים רבות והמון חברות מיצרות ציוד מיתוג ומה שהיה טוב לסימנס 6.6 לא בהכרח עומד בהצהרות היצרנים יש כאלה שנשמטים ב7 ו8 והם עומדים בתקינה.

מה שמביא שבעצם יש לחשב לפי 10 במאז דגם c   ואזיי הערך  יורד ל1.4 .

וכפי שהזכיר מורי ורבי אריאל ,יש להתייחס לנקודה הרחוקה ביותר במתקן והגנה צריכה לתת מענה לכך .

ולסיום ערך לולאת התקלה צריכה להיות בעלת הערך הטוב ביותר שניתן לקבל בהתאם לתנאי השטח ומקורות הארקה ,לדוגמא  קיים מתקן שהוקם לפני שנות ה80 ומקור הארקה  היה מים ) בשיבר מים ראשי נתקבל ערך 0.8  המממה הוחלפה הצנרת לפלסטי החשמלאי העדיף להתקין 3 אלקטרודות ולהתחבר לברזל הבנין וקיבל ערך 2 אום וכל זאת כי לא רצה לחפור כ20 מטר להגיע למקור הארקה הטוב ביותר שקיים בחזקת בעל המתקן ,שילוב של 2 הדברים הוא הטוב ביותר לאורך שנים .

 בלוח סוג 2 יש להתייחס ליצ’ ( מעגל או קו ) ולא למפסק הראשי .