#121760
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

נורות לד עלולות לגרום להפסקת מפסק הפחת באחת משתי אפשרויות:

  1. זרם התנעה גדול.
  2. זליגה (במידה ומדובר בנורות העלות חיבור להארקה).

יש לבדוק התנגדות בידוד וניתן להתקין מפסקי פחת בעלי השהיה קצרה מסוג AP-R או דומה לזרם דלף של 30mA וסלקטיביים לזרם של 0.5A.