#121764
MV
משתתף

זמנים שרשמת הם זמנים ללא השיה.יש מפסקים שהם אם השיה או סלקטיבי זמנים אחרים כבר

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):