#121773
Samy
משתתף

לטורי שלום 

מוליך הארקה ורטיקלי 

מתבצע כך 

מותחים 2 מוליכים [ לפחות גיד 35 ממ’ ] שלמים לכל אורכם עד לקומה העליונה , בכל קומה מחברים את אחד המוליכים לפס קומתי שוב ללא חיתוך המוליך מהפס קומתי גיד אחד לכל דייר 

ובנוסף בכל 4 קומות מחברים את שני המוליכים עם קנדי 

ובקומה האחרונה קנדי נוסף 

את שני המוליכים מחברים לפס הארקות ראשי בקומת הקרקע 

לאחר ביצוע העבודה נדרשת בדיקת בודק מוסמך בהתאם לגודל החיבור הראשי 

בברכה ובהצלחה 

סמי רז