#121774
Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

בעמדת טעינה שבדקתי  ובעלת הגנה בפני זרם DC חוזר ופחת מובנה [ אישור יבואן ] 

ובנוסף החשמלאי התקין פחת משולב דגם A בלוח

בבדיקה שביצעתי עם המתאם  [ סונל ]  הפחת לא הגיב ולכן החלטתי לבדוק את הפחת במעלה הזרם וגם שם הפחת לא הגיב 

פחת זה נבדק בצורה הרגילה והישירה 

לאור הממצאים החלטתי לבדוק את הפחת גם עם מכשיר משולב נוסף [ מטרל ] וגם הפעם הפחת לא הגיב 

דרשתי להחליף את הפחת וביקשתי מהיבואן לבדוק או להחליף את העמדה כיוון שחשדתי שההגנה לזרם DC לא תקינה .

הפחת המשולב בלוח הוחלף וגם אז הפחת לא הגיב [ בבדיקה הראשונה המכשיר הפסיק את הבדיקה וסימן לא תקין ] 

לאחר המקרה השני דרשתי להתקין במעלה הקו [ בלוח ] פחת מסוג B 

שאלתי האם פעלתי נכון 

והאם יש למישהו רעיונות נוספים לבדיקה או לסיבת התקלה 

אגב 

כל הפרמטרים האחרים היו תקינים 

בידוד  תקין 

ניתוק זינה במצב E תקין 

בתודה מראש 

סמי רז