#121780
MV
משתתף

  אז אם תקנות מאפשרות להתקין מפסק מגן עד 0.5 אמפר אין בעיה שפחת 0.5 תהיה סלקטיבי.?שאלה אם מותר להתקין מפסק אלקטרוני פונקציה Rc באתר חקלאי זמנים שם כוונון אפילו 0.8 שניות בזרם נומינלי .