#121781
Samy
משתתף

ראשית תודה על התגובות 

א הפחתים מותקנים כראוי ולא נראה לי סביר ש3 פחתים תקולים שניים מהם ABB משולבים 

ב החשד שלי הוא שההגנה לזרם DC תקולה 

ולכן דרשתי פחת מסוג B  במעלה הזרם 

האם הפטרון המוצע הוא המיטבי או שיש עוד רעיונות 

בברכה 

סמי רז