#121785
Samy
משתתף

לאריאל שלום 

הבנתי שפחת הנכנס למצב רוויה נשאר במצב זה 

ולכן הנחתי הנחה זו 

ברור שהפחת נבדק ללא עומס 

אם כך מה יכולה להיות הסיבה לכך שפחתים לא יגיב לבדיקה עם מכשיר מכויל [ סונל או מטרל ]  

הפחתים נבדקו במוצא כפי שאני בודק ישרות פעמים בחודש 

לפי הפרמטרים של הפחת הנבדק 

בתודה 

סמי רז