#121793
kobigross
משתתף

שלום  סמי

מבקש  לתקן את מה  שכתבת : ” מותחים 2 מוליכים   לפחות גיד 35 ממ’ “

מוליך  של 35  ממ”ר  זה  מצוין  ,  אבל  לפי  החוק  אפשר  להסתפק  במוליך  הארקה

השווה  בשטחו  למוליך  האפס   של  הצרכן  הגדול  ביותר  שמקבל  הזנה בבניין .

בברכה

קובי