#121795
Samy
משתתף

לקובי ערב טוב 

אתה צודק אך אני לא היתי מתכנן הארקה למבנה למשל 9 קומות עם 4 דירות לקומה [ סה’כ 36 דיירים ] בחתך של 10 ממ’ 

נכון שמבחינת החוק זה עובר אך לפי דעתי הצנועה זה לא תקין 

בברכה 

סמי רז