#121796
Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

נאמר לי היום שתופעה זו יכולה להרגם עקב הרמוניות

מה דעתך 

ובנוסף לא קיבלתי מענה האם במצב זה אני מתעלם מהפחת המובנה ומתייחס אך ורק לפחת במעלה הקו שהוחלף לפחת דגם B 

מחר אני צריך לבדוק ולאשר את העמדה 

מאוד יעזור לי התייחסותך בנידון 

בברכה 

סמי רז