#121819
Power
משתתף

שלום.

גם אצלי היה מקרה,מתי קיבלתי שנאי מבדל 230V/230V עם הצד המשני מחוברת להארקה,בסוף בקשנו וקיבלנו שנאי אחר ללא הארקה בצד המשני.אבל זאת הייתה שיטת הגנה הפרד מגן.

בשיטת הגנה מתח נמוך מאוד 24V נראה לי צריך לבצע הארקת שיטה.ללא הארקת שיטה זה זינה צפה וצריך משגוח לצורך בקרת רמת הבידוד.