#121824
Adnan
משתתף

שלום,

קיימים משגוחים מתקדמים בהם ניתן לכייל את ערך הקיבוליות שעבורה המשגוח מונע הפסקות שווא,

משגוחים כאלה יכולים להגיע לזרמי זליגה שנוצרים כתוצאה מקיבוליות שערכה 3000 מיקרו – פאראד, שזה ערך מאוד גבוה, מדובר ברשתות של עשרות קילומטרים כדי להגיע לערכים כאלה.

אפשר להתחיל מכיול מינימלי ולראות מתי נפסק סיגנל ההפסקה/ההתראה (אם בכלל יהיה) ולקבל אינדקציה על ערך הקיבוליות הקיים במתקן.

במידה ורוצים חישוב מדויק שמתבסס על התנהגות הרשת : 

מאחר וקיים קשר ישיר בין מתח המגע הצפוי, לבין הקיבוליות במתקן,

ניתן למדוד מתח מגע צפוי במקום התקלה, 

  • מתח מגע U0
  • זרם תקלה (שהוא קיבולי נטו בעת התקלה וצפוי שיהיה קטן מאוד)

ומהנוסחה הידועה לחלץ את הקיבוליות :

IC = 3*w*c*U0

 

בעקרון אין צורך לבצע את הדרך המדויקת וגם זה לא פשוט כמו שזה נשמע.

אני חושב שהדרך הנכונה היא להשתמש במשגוח מתאים, לכייל ולבדוק במהלך שעות היום את ההתנהגות ואז לקבל כיוון.

הפתרון שהצעת עם מפסק מגן – לא נכון.

בהצלחה