#121826
Yizhak8
משתתף

אריאל שלום,

האם תקנה 25 סעיף 2 מתייחסת גם להצטלבות בין תעלת רשת לצינור מים?

הכוונה האם מותר שצינור מים יצטלב מלמעלה עם תעלת רשת שמונחות שם כבלים?

תודה.