#121837
Mp1969
משתתף

ערב טוב ,

מה יעוד המפוחים ? 

האם המערכת היא דו שימושית שמתפקדת גם בשגרה וגם בחרום , אז הדרישה היא למפסק טרמי מגנטי לדוגמא בלוח חניון שמתמשים גם ע”מ לאורר את החניון .

לעומת מפוחי שמירת לחץ בחדר מדרגות שמשמים רק בזמן ארוע אש , ההגנה היא מגנטית בלבד . 

לכן יש יועץ חשמל .